top of page

Derfor anbefaler MinAltan vores kunder at have en byggerådgiver med på altanprojektet

Med en bygherrerådgiver på altanprojekter undgår man generelt set de helt store bump på vejen til altaner. Læs hvorfor og bliv klogere på bygherrerådgiverens funktion i dette blogindlæg.Mange boligforeninger står over for en helt ny rolle, når de beslutter at indlede et altanbyggeri. Boligforeningen bliver nemlig bygherre. Men det er ikke alle foreninger eller bestyrelser, der har den fornødne viden og erfaring til at forvalte bygherrerollen bedst muligt. Derfor kan det være en god ide at alliere sig med en bygherrerådgiver, så man ikke løber sur i projektet, og så man undgår uenigheder, misforståelser og konflikter med altanfirmaet og myndighederne. Og så sørger bygherrerådgiveren ikke mindst for, at projektet bliver færdigt, og at altanerne bliver sat op rigtigt og sikkert. Det kan derfor godt betale sig med en god bygherrerådgiver, både i forhold til fejl, men også i forhold til budgettet og bundlinjen.


Vi har rådført os med Jeppe Skou-Madsen, der er bygherrerådgiver med stor erfaring inden for altanbyggeri. I samarbejde med ham vil vi her uddybe, hvad en bygherrerådgivers rolle kan være, og hvorfor en bygherrerådgiver kan være en god ide.


Bygherrerådgiverens rolle trin for trin En bygherrerådgivers deltagelse vil typisk forløbe sådan, hvis han er med fra første stadie til de færdige altaner: Trin 1: Bygherrerådgiveren er med på generalforsamlingen, hvor altanprojektet besluttes. På den måde kan beboerne allerede her få svar på deres spørgsmål og bekymringer. Trin 2: Bygherrerådgiveren er med til at finde leverandøren til altanbyggeprojektet og bistår i at underskrive kontrakten. Trin 3: Bygherrerådgiveren kvalitetssikrer byggeprocessen, så den foregår sikkert og efter bogen. Bygherrerådgiveren har ansvar for at tjekke, at altanfirmaet overholder kommunens og ingeniørens krav. På den måde sikrer man en god byggeperiode, og at sikkerheden er i top.


Bygherrerådgiveren er eksperten, der svarer på alle spørgsmål

Hvilken funktion har en bygherrerådgiver? Det er en ekspert, der hjælper og rådgiver boligforeningen gennem processen med at bygge altaner fra start til slut. Bygherrerådgiveren bistår og rådgiver i altanprojektet, og han er den, der varetager kommunikationen mellem boligforeningen eller bestyrelsen på den ene side og altanfirmaet på den anden side. Hvis man finder den rigtige bygherrerådgiver, har man en ekspert med stor og grundig viden om altanbyggerier, regler, krav og de typiske fejl, der kan opstå. Bygherrerådgiveren kan svare på alle de spørgsmål, boligforeningen må have.


Bindeleddet mellem boligforeningen og altanfirmaet

En bygherrerådgiver er dermed bindeleddet mellem boligforeningen og altanfirmaet, og bygherrerådgiveren foretager den praktiske koordinering og sørger for, at altanvirksomheden udfører arbejdet ordentligt og sikkert. Det er bygherrerådgiveren, der sørger for, at projektet bliver færdigt til tiden, og som tjekker for fejl og mangler.

”Det er jo et ret stort indgreb i bygningskonstruktionen at få lavet altaner, og det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver meget viden og erfaring med at følge en byggeproces. Det er det, en bygherrerådgiver kan tilbyde, og det skaber en god tryghed for boligforeningen,” siger Jeppe Skou-Madsen.


Både bindeleddet indadtil og udadtil

Et altanprojekt er ofte et stort projekt, som boligforeningen har vendt og drejet og talt om i mange år. Der kan være mange forskellige interesser internt, og her kan en bygherrerådgiver allerede meget tidligt i processen være med til at nå frem til noget konkret. Bygherrerådgiveren kan hjælpe med at svare alle de spørgsmål, som en boligforening kan have. Og så er det også bygherrerådgiveren, der står for kommunikationen med myndighederne, som også kan være fyldt med krav og regler med stor forvirring til følge. Bygherrerådgiveren kan dermed være et bindeled både indadtil og udadtil.


Bygherrerådgiveren er boligforeningens mand ved bordet

Bygherrerådgiveren har en unik rolle, fordi han udelukkende varetager boligforeningens interesser. Han sidder med på den rigtige side af bordet. Derfor kan beboerne gennem en bygherrerådgiver få uvildig og objektiv rådgivning. Bygherrerådgiveren er boligforeningens mand, og det kan være en stor fordel, hvis bestyrelsen ikke ligger inde med den viden og de kompetencer, det kræver at gå i gang med et altanprojekt. Det kan være et vigtigt element i at skabe tryghed i processen med at få altaner.


Få bygherrerådgiveren med, før I skriver under på altaner

Hvis I beslutter jer for at hyre en bygherrerådgiver, er det en god ide at få ham med i processen så tidligt som muligt. Man bør kontakte en bygherrerådgiver, allerede inden man finder og vælger et altanfirma.

”Når man har valgt et altanfirma og skrevet under, så kan man ikke rigtig lave noget om. Så er man allerede forlovet, så at sige. Hent en bygherrerådgiver ind allerede på den første generalforsamling, hvor punktet om altaner er på dagsordenen, så I har kritiske øjne med i hele processen. Så får I også den rigtige rådgivning i forhold til jeres aftalegrundlag med altanfirmaet,” siger Jeppe Skou-Madsen.


Bygherrerådgiveren ved, hvad der kan lade sig gøre

Alt for få altanfirmaer fortæller ærligt om, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt, når man indleder et altanprojekt. Derfor bør boligforeningen have en bygherrerådgiver med i samtalen med altanfirmaet, for rådgiveren ved, hvad der kan lade sig gøre, hvad der er muligt, og ikke mindst hvad man kan få tilladelse til af myndighederne. Der er meget, man skal tage højde for, når man skal have tilladelse af kommunen til at lave altaner på eksempelvis bevaringsværdige bygninger. Har man en god bygherrerådgiver, der ved, hvad man kan få tilladelse til, undgår man overraskelser og misforståelser.


Bygherrerådgiveren skal være kompetent og have stor viden Jeppe Skou-Madsen giver her nogle gode råd til, hvad man skal se efter, når man leder efter en bygherrerådgiver:

  • En bygherrerådgiver skal have stor erfaring med byggeprojekter, men også med altanprojekter, der har nogle helt særlige faldgruber. Det kræver stor viden og stor erfaring at kunne følge en altanbyggeproces og holde overblikket.

  • Find en, der møder boligforeningen og bestyrelsen i øjenhøjde.

  • Den gode rådgiver forstår, hvor I er henne i processen, og taler til jer, der hvor I er.

  • Find en bygherrerådgiver, der kan gøre jeres tanker og ideer konkrete.

  • Find en bygherrerådgiver, som I er trygge ved. Det er utrolig vigtigt for processen, at I stoler på rådgiveren, så I kan opleve den tryghed, der er nødvendig.

  • Find en bygherre, der også er byggesagkyndig. At være byggesagkyndig betyder, at bygherrerådgiveren er certificeret, og det er et udtryk for stor erfaring og stor kompetencer.


En bygherrerådgivers honorar betaler sig ofte hjem

For en boligforening kan det virke som en stor udgift oven i altanudgifterne at hyre en bygherrerådgiver. Men ekspertens erfaring er, at de boligforeninger, der ikke har en bygherrerådgiver og får den hjælp og rådgivning, de har brug for, får en dyrere og mere besværlig proces. Udgiften til honoraret tjener man typisk hjem igen, ved at bygherrerådgiveren har styr på reglerne og giver de rigtig råd. Det er en vigtig del af arbejdet som bygherrerådgiver at sikre gennemsigtighed i hele processen.

Comments


bottom of page