top of page

MinAltans klimaregnskab er publiceret

MinAltans klimaregnskab omfatter vores klimamæssige påvirkning i både scope 1, 2 og 3. Virksomheder som MinAltan afgrænser ofte klimaregnskabet til scope 1 og 2, men grundet den høje procentvise udledning i MinAltans scope 3, har vi valgt at inkludere disse udledninger i vores klimaregnskab.


Scope 1 omfatter al afbrænding af fossile brændstoffer som eksempelvis olie og benzin

  • Scope 2 angiver den klimamæssige påvirkning af den energi, som vi køber, herunder el og fjernvarme

  • Scope 3 er i MinAltans klimaregnskab kilden til den største klimapåvirkning, og dette scope omfatter udslippet i forbindelse med de produkter og services, som MinAltan forbruger. Dermed er scope 3 en indirekte kilde til MinAltans klimapåvirkning, som blandt andet omfatter indkøb af stål, træ og materialer.

Baggrunden for udregningen af MinAltans klimapåvirkning tager afsæt i Drivhusgasprotokollen (Green House Gas Protocol) og har til formål at efterleve:

  • Parisaftalens målsætning om en fast øvre grænse for den globale opvarmning på 1,5 grader

  • EU’s klimalov om CO2e-neutralitet i 2050

  • Dansk klimalov og målsætning om 70% reduktion af landets samlede CO2e- udledning i 2030

Derudover er vores udregning afgrænset til at omfatte de komponenter, som indgår i en altan, herunder stål, træ, beton, diverse materialer samt transporten af disse materialer fra vores leverandør til MinAltans byggepladser. Den høje kontrast mellem den samlede udledning i scope 1 og 2 og scope 3 skyldes blandt andet, at vores altaner består at CO2e tunge råmaterialer og komponenter.


Scope 1, 2 og 3MinAltans CO2 udledning fordelt på materialeforbrug


Vores målsætning og arbejde med de fire søjler

MinAltans bæredygtighedsstrategi tager afsæt i fire hovedområder: Vi arbejder kontinuerligt mod en forbedring af vores værdikæde ved at opbygge et solidt datafundament, omlægge til cirkulære processer, højne den sociale ansvarlighed samt skabe synlighed omkring MinAltans aktiviteter og tiltag.


Med udgangspunkt i disse fire kerneområder er vi af den overbevisning, at vi fremmer den grønne omstilling af MinAltans produkt og forretningsmodel.

Comments


bottom of page