top of page

Cradle to Cradle certificering– snart i mål

Snart er MinAltan Cradle to Cradle certificeret! Hos MinAltan har vi stort fokus på at realisere vores ambitiøse bæredygtighedsstrategi og målsætninger. En milepæl er at opnå en Cradle to Cradle certificering – og vi er lige ved at være i mål med indsamling af data.


Vi er i forbindelse med ansøgningsprocessen blevet meget skarpere på hele vores værdikæde og er nu afklarede om, hvor der er plads til forbedring og hvordan vi i fremtiden kan være med til at skabe værdi gennem bæredygtig omstilling.

Vi kan derfor klart anbefale andre byggevirksomheder at arbejde med Cradle to Cradle. Det er vores oplevelse, at processen mod at opnå en certificering er en god måde at eksekvere vores bæredygtige målsætninger på, idet produktcertificeringen med sin holistiske tilgang fremmer en forretningsmodel med fokus på værdiskabelse for både mennesker og klode.

Samarbejde med Vugge til Vugge

Cradle to Cradle Products Innovation Institute er en non-profit organisation, som driver certificeringsordningen og varetager de analyser, der danner grundlag for udstedelsen af certifikatet.


Vugge til Vugge ApS er én af Danmarks mest erfarne eksperter i Cradle to Cradle og er som de eneste i Norden akkrediteret til at kunne vurdere en virksomheds produkter efter den internationale Cradle to Cradle Certified® Product Standard. Vi samarbejder med Vugge til Vugge, som med andre ord er bindeleddet mellem os og Cradle to Cradle.


Dataindsamling

Certificeringen er centreret omkring vurderingen af en virksomheds virke, ambitioner og ansvar, men også omkring de krav vi som virksomhed stiller til vores leverandører, underleverandører og materialesundhed. Vugge til Vugge hjælper os med at indsamle data og foretage en holistisk analyse af MinAltan, som overordnet set tager udgangspunkt i menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljømæssige aspekter og anti-korruption.


Kontinuerlig forbedring

En virksomhed kan blive certificeret på basic, bronze, sølv, guld og platin niveau. MinAltan satser på i første omgang at bliver certificeret på bronzeniveau, hvilket betyder, at vi kan dokumentere 75% af altanernes materialesundhed. En del af Cradle to Cradle certificeringen omfatter en holistisk analyse af vores virksomhed og værdikæde, og vi skal re-certificeres hvert andet år for at opretholde certificeringen.


UN Global Compact

En del af certificeringen tager også udgangspunkt i UN Global Compacts ti principper, som skal medvirke til at fremme bæredygtige initiativer på globalt plan. MinAltan blev medlem af UN Global Compact i 2021, og vi er på den måde indirekte med til at realiserer de 17 Verdensmål.


UN Global Compact er den største frivillige non-profit forening, og den eneste nuværende mulighed for at en virksomhed kan erklære at denne arbejder med realiseringen af verdensmålene.


Medlemskabet i UN Global Compact kræver årlig rapportering og bæredygtighedsrapporter samt en fornyelse af et CEO statement, som man indsender ved indmeldelse i partnerskabet. På denne måde er UN Global Compact også en måde for os at realisere det 17. verdensmål omhandlende partnerskab for handling. Vi arbejder fortsat med det 12. verdensmål, der vedrører ansvarligt forbrug og produktion, og i den forbindelse er vores forventning, at vores deltagelse i UN Global Compact kan inspirere os til nye bæredygtige produktionsmetoder.


Vi har som led i certificeringen udarbejdet et adfærdskodeks, der definerer MinAltans ’take’ på bæredygtighed og hvorfor vi mener, at netop et bæredygtigt fokus er en del af det at drive en ansvarlig virksomhed.


MinAltan oplever Cradle to Cradle certificeringen og medlemskabet i UN Global Compact som en slags guideline for, hvordan vi kan blive mere bæredygtige idet incitamentet kommer indefra i organisationen fremfor at vi bliver presset udefra af lovgivning og samfundsmæssige krav.


En del af vores bæredygtighedsstrategi er målrettet omlægningen til cirkulær økonomi, og selvom vi stadig har en lang vej foran os, er vi glade for de resultater som vi allerede har opnået.

Comments


bottom of page