top of page

Opdaterede retningslinjer på vej

Tidligere i år meddelte Københavns Kommune, at de ønsker at udsende en revideret version af de gældende retningslinjer for etablering af altaner og tagterrasser, som kommunen først udgav i 2016, hvor de satte fokus på dagslys.


Præciserede retningslinjer

Det seneste udspil fra Københavns Kommune har ikke til formål at ændre eller skærpe de opstillede retningslinjer fra 2016, men blot præcisere og uddybe indholdet i de gældende retningslinjer ved hjælp af bedre beskrivelser, eksempler og skitser.

‘KBH 2025’

De nye bestemmelser for altaner og tagterrasser er en del af Københavns Kommunes ‘KBH 2025’, som blandt andet omhandler kommunens ansvar for at bremse byens klimapåvirkning og vise, at det er muligt at kombinere byens udvikling og øget livskvalitet samtidig med at udledningen af CO₂ nedbringes. Derudover har ‘KBH 2025’ til formål at reducere energiforbruget med 10%, holde el- og varmeregningen nede samt optimere indeklimaet og øge lysindfaldet i den enkelte boliger.

MinAltans rolle

MinAltan har løbende deltaget i møder med Københavns Kommune for at samarbejde med kommunens altanteam om præciseringen af de nye retningslinjer. Københavns Kommune har nemlig kaldt altanbranchen i samråd som forsøg på at opstille nogle retningslinjer, der optimerer måden hvorpå kommunen behandler foreningers ansøgninger om byggetilladelse.


Vi sætter utrolig stor pris på Københavns Kommunes måde at skabe dialog og gennemsigtighed på, ved at bygge en bro mellem kommunens altanteam og altanbrachen. Gennem samarbejde og en effektiv dialog er det lykkedes at komme med forslag til, hvordan vi i altanbranchen kan udarbejde korrekte ansøgninger, så behandlingstiden for en byggetilladelse reduceres mærkbart. Generelt skal der lyde stor ros til Københavns Kommune for måden at samarbejde omkring præciseringen af de nye rammer.” Christian Eriksen, Projekteringschef MinAltan.


MinAltan ser frem til at modtage den færdige version, der fremover vil gøre det nemmere at rådgive MinAltans kunder om altanløsninger i overensstemmelse med Københavns Kommunens bestemmelser.


Det er i MinAltans overbevisning, at den øgede kommunikation og forbedrede visualisering af kravene til altaner vil bære frugt. Derudover forventes, at samarbejdet ikke kun forbedres på tværs af de involverede parter, men også at godkendelsen af byggetilladelser fremskyndes.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page