top of page

Forsat medlemskab af UN Global Compact er godkendt

MinAltans medlemskab af UN Global Compact er netop fornyet.MinAltan har været medlem af UN Global Compact siden 2021. Gennem UN Global Compact medlemskabet forpligter virksomheder sig til at bidrage til indfrielsen af de 17 Verdensmål. UN Global Compact bygger på ti principper, der omfatter virksomheders arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljøpolitikker og anti-korruption.


Medlemskabet står til fornyelse hvert år. MinAltan har opnået fornyelse af medlemskabet, da vi via en bred rapporteringsramme har fået genbekræftet, at vi er engageret i vores arbejde med bæredygtighed.


Hos MinAltan arbejder vi med opnåelsen af Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion samt Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – blandt andet ved at indgå dialog med vores leverandører omkring bæredygtige løsninger.

Du kan her i vores Dagbog følge vores arbejde med grøn omstilling.

Comments


bottom of page