Kommuner og regler

Det kræver en byggetilladelse før vi kan bygge altaner, og det er den kommune, I bor i, der giver den. I skal være opmærksomme på, at der er en hel række regler på området. Dem skal I kende, men vi kan rådgive jer, og vi tager os af selve ansøgningsprocessen og kommunekontakten. Her kan I læse mere om reglerne og kommunens rolle i altanprocessen.

Kommunerne er generelt positive i forhold til altaner, fordi de gerne vil holde især børnefamilier i byen og skabe attraktive uderum. Men samtidig er der også stramme regler og fastsatte grænser for, eksempelvis hvor store altanerne kan være, som skal følges. Det handler primært om hensynet til naboerne.

Kommunen kan også have en holdning til altanerne, hvis det drejer sig om gamle bygninger og facader. Kommunen ser gerne, at altanerne ikke skæmmer de smukke, gamle bygninger. Hvis bygningerne er bevaringsværdige, kan det ofte være svært at få byggetilladelse til altaner. Det kan være sværere at få tilladelse til altaner ud mod gaden end ud mod gården.

Du kan læse mere om reglerne for altaner og altanopsætning i Københavns kommune, Frederiksberg Kommune og Aarhus Kommune herunder:

Størrelser på altaner

Det vigtigste, som kommunen kigger på, er størrelsen på altanerne. Alt efter jeres bygningsforhold er det vigtigste, at der tages hensyn til naboerne. Rigtig store altaner skygger meget for underboen og kan også være så store, at man kan kigge ind af naboens vinduer. Det er ikke tilladt. Der er også begrænsninger på, hvor dyb en altan må være.
Oftest er begrænsningen på 1,5 meter i dybden.

Det er ofte en balancegang i forhold til størrelsen på altanerne. Selvfølgelig vil de fleste gerne have en så stor altan som muligt, men i mange tilfælde gælder det om at være realistisk og undersøge forholdene først. Ofte kan en mindre altan fint dække behovet.