Ofte stillede spørgsmål ifm. altaner, pris på altan, kvistaltan, projektering mm.

Her har vi samlet en række spørgsmål, som vi hører tit ang. altaner, pris på altan og meget mere. Vi giver dig her de korte svar og links til lidt mere uddybende svar.

Finder du ikke dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte vores eksperter, som sidder klar til at svare på alle de spørgsmål, du har.

TILBUD

Først bør I finde ud af, om der er opbakning til projektet i din boligforening. Derefter dannes der typisk et altanudvalg, som har ansvaret for projektet. Derefter tager I fat på MiNALTAN A/S, som vil lave et projektoplæg til jer. Vi rådgiver dig gerne hele vejen, og du er altid velkommen til at kontakte os.

Det er en god ide at have styr på din boligforenings vedtægter, så du kender reglerne. Derefter kan du med fordel finde informationer her på hjemmesiden, som klæder dig på til at gå i gang med et altanprojekt. Du kan læse mere om processen her.

Vi rådgiver dig gerne hele vejen, og du er velkommen til at kontakte vores eksperter.

På nuværende tidspunkt oplever vi, at det tager mellem fra 12 måneder, at gennemføre et altanprojekt fra underskrift af kontrakt.

Både Frederiksberg og Københavns kommune har fastlagt retni har nogle retningslinjer for størrelser og placering af altaner. Generelt kan du typisk få tilladelse til en stor altan mod gårdsiden og en mindre altan mod gadesiden. Det vigtigste for kommunen, når de giver byggetilladelse til altaner, er, at der tages hensyn til naboer og underboere. Det betyder, at din altan ikke må bygges, så du kan se ind af dine naboers vinduer. Den må heller ikke være så dyb, at den tager lyset fra underboens lejlighed. Du kan finde flere regler fra kommunerne her.

Dørene er en stor del af altanen, så de følger selvfølgelig med. Vi installerer dørene og sørger for en flot finish. Vi har forskellige typer af døre. Det kommer an på vinduet, man tager ud, hvor stor døren kan være.

Det kan være en vanskelig at opnå enighed i foreningen om at få altaner. Når dette er gjort, er det til gengæld ukompliceret for jer som forening at få altaner, da vi står for alt arbejdet, efter I har underskrevet en aftale.
Du kan læse flere gode råd her, hvis I er en andelsforening, eller hvis I er en ejerforening.

PROJEKTERING

Det er den proces, hvor vi udarbejder dit altanprojekt på papir. Det handler både om opmåling af bygninger, registrering af ejendommen, arkitekttegninger, ingeniørtegning, ansøgninger til kommunen, tidsplaner osv. Denne del kan være tidskrævende, men vi tager os af det hele. Du kan læse mere om projekteringen her.

Grundlæggende er der politisk velvilje til at give tilladelse til nye altaner i København og på Frederiksberg. Det er en måde, hvorpå kommunerne kan beholde eksempelvis børnefamilierne i byen. Der er retningslinjer for altaner, som kommunens sagsbehandler følger, og som bør være indarbejdet i det ansøgte projekt. Disse retningslinjer rådgiver vores eksperter ud fra, når du ønsker et tilbud fra MiNALTAN A/S. Læs mere om kommunernes regler her.

En bygherrerådgiver er person som er tredje part og som er forenings rådgiver igennem processen. MiNALTAN A/S anbefaler altid, at man benytter en rådgiver.

En byggetilladelse er det lovmæssige dokument, kommunen udsteder, som giver dig den tilladelse, der er nødvendig for at få en altan. Så snart vi har en aftale, og I har underskrevet vores tilbud, starter MiNALTAN’s tekniske afdeling med at udføre tegningsmaterialet og beskrivelser af altanprojektet, som samlet indsendes til godkendelse ved kommunen. Vi varetager efterfølgende dialogen med kommunen, indtil en byggetilladelse er i hus. Vær opmærksom på, at det kan tage noget tid at få en byggetilladelse fra kommunen, men vi arbejder så hurtigt, vi kan.

Det er et lovmæssigt krav i byggeloven, at kommunen skal udstede en byggetilladelse, før I kan få altaner. Kommunen kan have en holdning til arkitekturen på ejendommen, så altanerne ikke ødelægger facaden, og til at sikre, at ingen naboer bliver generet af altanerne. Vi sørger for det hele i forbindelse med ansøgningsprocessen, men I skal være forberedte på, at det kan tage lang tid at få en sådan tilladelse. Læs mere om kommunernes regler her.

PRODUKTION

Vores søsterselskab Jensen Metal har ansvaret for at producere alle vores stålaltaner. Vores betonaltaner leveres fra HiCON

MiNALTAN har to faste leverandører; Vrøgum og Idealcombi. Har I et ønske om en anden levenrandør, så klare vi også det.

MONTERING

Vi sørger for at aftale med jer inden opstart, præcis hvor meget vi fylder, og hvor vi kan stille vores ting og lave arbejdsområde. Vi tager selvfølgelig hensyn til jer og jeres ejendom. Jo flere altaner der skal sættes op, jo større er projektet, og jo mere plads kræver det. Vi sørger for at informere og varsle, så I ved, hvad der sker, når det sker.

Du kan være tryg ved, at vores håndværkere arbejder hurtigt og effektivt med altanprojektet. Vi informerer dig løbende undervejs, så du ved, hvad du kan forvente af aktiviteter i byggeperioden. Den egentlige byggetid er afhængig af antallet af altaner på ejendommen, og der vil derfor blive lavet en tidsplan i forbindelse med jeres tilbud fra MiNALTAN A/S.

Som hovedregel kan vi bygge en altan på en lille uge.

Vi sørger selvfølgelig for at tage hensyn til jer og rode og larme mindst muligt. Vi arbejder altid inden for normal arbejdstid. Der vil under hele byggeperioden være en projektleder, som du kan stille spørgsmål, og alle vores montører er faglærte og professionelle håndværkere.

Vores erfaring med altanprojekter har klædt vores eksperter på til at kunne rådgive om ophængning af altaner meget tidlig i projektet. Ved tvivl rådfører vi os med vores ingeniører i teknisk afdeling hos MiNALTAN A/S. Under myndighedsansøgningen udfører vi en grundig gennemgang af bygningen, og vores ingeniør udarbejder en statisk rapport, som dokumenterer bæreevnen af bygning og altaner. Du kan læse mere om sikkerheden her.

Her kan du læse mere om, hvilke muligheder der er for at hænge altanen op.

Sideværn på kvistaltanen monteres 6 uger efter altanen monteres. Vi kan først måle placering af tagrende, tagets hældning m.m. når altanen er monteret. I den mellemliggende periode er altanen sikret med træplader, og altanen kan benyttes.

AFLEVERING

Med over 2.000 monterede altaner i København alene har vi stor erfaring med altanmontage. Vores ingeniører udfører beregninger til en statisk dokumentation af hvert eneste projekt. Dette gennemgås af myndighederne, inden der udstedes en byggetilladelse. Vi udfører trækprøver på alle vores altaner med trækstang og prøvebelastninger af altaner med ca. 2 tons, når det er påkrævet. Du kan altså parkere 2 små biler på din altan, hvis du vil. Vores ekspertise, erfaring og faglighed gør, at du kan være helt sikker på, at altanerne holder. Du kan læse mere om sikkerheden her.

MiNALTAN A/S giver 30 års garanti på altanens bærende dele. Vores altaner er alle udført i varmgalvaniseret stål, som holder flere år end andre materialer. Du kan læse mere om vores stålaltaner her.
Vi anbefaler et fagtilsyn af altanerne efter 30 år, hvor levetiden og jeres sikring af altanerne kan forlænges yderligere.
Hvorfor bruger I stål til at lave altanerne af? Hos MiNALTAN A/S ønsker vi kun at arbejde med altaner i højeste kvalitet. Derfor arbejder vi kun med varmgalvaniseret stål. Du vil til enhver tid kunne se og mærke en kvalitetsmæssig forskel på en altan i aluminium og en altan i stål.

Læs mere om fordelene ved materialet stål her.

DIVERSE

Altaner til en favorabel pris fra MinAltanDet er vores fornemmelse, at der i alle andels- og ejerforeninger bliver talt om at købe altaner fra tid til anden. Dette skyldtes, at der ofte er mange gode grunde til at få en altan. Vores erfaring er, at folk bliver glade for det ekstra uderum, tilgangen af lys i lejligheden og luft på altanen foruden den økonomisk gevinst, der ofte er ved at anskaffe sig altaner. Lejlighederne bliver simpelthen mere værd.

Altaner til en lav pris med god finansieringMiNALTAN A/S udfører kun altaner i varmgalvaniseret stål, hvilket de fleste banker tillader en finansieringsperiode over 30 år på, da de er ekstra holdbare. Du eller din forening skal selv kontakte jeres administrator, revisor eller bank for at få lavet en finansieringsaftale. Du kan her læse en bankmands gode råd, hvis du gerne vil have altaner.
Når du samarbejder med os, kan du være sikker på, at vi kan stille økonomisk sikkerhed og garanti selv på de helt store projekter. Det kan vi, fordi vi har Grundtvig Invest A/S i ryggen. Det kan du læse mere om her.

Altaner til lav pris som kunne indgå i priseksempelGår du med en altandrøm i maven? Du er ikke den eneste. En altan giver et unikt uderum, skaber mere lys og liv i lejligheden og giver nye boligindretningsmuligheder. Er det muligt at bygge altaner til en fornuftig pris? De sidste 10 år har vi opfyldt altanønsker i København og Aarhus, og vi har gennemført mere end 400 altanprojekter. Men hvad er prisen for at få monteret en altan med installation og hele molevitten? 

Endnu en altan der ikke koster så meget og altså er til en lav prisPris på altaner afhænger af flere variable, herunder projektstørrelse

Det er der ikke noget endegyldigt svar på, for det kommer i høj grad an på, hvad der vælges af altantype, hvilke værn der monteres, lakeringer og så vil bygningens placering og gård også have indflydelse på montering. Derefter afhænger prisen også af, hvor stort projektet bliver. Prisen justeres derefter i forhold til, hvor mange altaner, der skal monteres. Vi ved af erfaring, at altaner kan bygges forsvarligt til en pris, hvor alle kan være med. Derfor kan vi med garanti anbefale dig, at blive kunde hos MiNALTAN, der leverer altaner i den bedste kvalitet, og så til en ordentlig pris. 

Vælger du at starte dit altanprojekt op i samarbejde med MiNALTAN, vil du altså være dækket ind af det, vi kalder ”100% garanti – den sikre løsning”. Vi ønsker vores kunder har fuld økonomisk sikkerhed og gennemsigtighed. Vi stiller krav om forudbetaling af den aftalte pris på arbejde, som endnu ikke er opført, men til gengæld udsteder vi en forudbetalingsgaranti på hele summen af projektets pris. Garantien fungerer som en forsikring, som sikrer bygherre, at vi leverer det aftalte stykke arbejde.

Finansiering af en altan kan indgås i en favorabel aftale for alle parter og dermed også en god pris

Finansieringen vil være fordelagtig, da MiNALTAN udfører altaner i varmgalvaniseret stål eller særligt designet beton. De fleste banker vil tillade en finansieringsperiode over 30 år, da altanerne vil være ekstra holdbare. Du eller din forening skal selv kontakte jeres administrator, revisor eller bank for at få lavet en finansieringsaftale ifm. prisen. Når du samarbejder med os, kan du være sikker på, at vi kan stille økonomisk sikkerhed og garanti selv på de helt store projekter. Helt uden at det påvirker vores pris til projektet.

Indgår du et samarbejde med MiNALTAN venter en spændende verden, hvor du kan få opfyldt dine ønsker og mere til. Vores altaner leveres som udgangspunkt i to typer, i stål eller i beton. Stålaltanen er den mest udbredte, og vores designs er udviklet med den brede arkitektoniske diversitet af bygninger, man ser i danske storbyer, in mente. Du vil sætte pris på, at du kan vælge noget, der taler til din livsstil, dine ønsker og dine behov. Materialerne er de stærkeste på markedet, og du sikres holdbarhed og sikkerhed hele vejen igennem. Vi giver 30 års garanti på bærende dele. Alt dette er en del af den samlede pris.  

Besøg vores flotte showroom på Frederiksberg, hvor du kan stifte personligt bekendtskab med en række af vores populære designs, og samtidig få kyndig rådgivning til de valg, der skal træffes. Derefter kan vi begynde at nærme os en projekteret pris. Når I har opnået enighed i foreningen, er det ukompliceret for jer som forening at få planlagt og udført jeres altanprojekt. Vi står for alt arbejdet, efter I har underskrevet aftalen, og du får du en nem og enkel afregning, 100% garanti og smukke altaner, der bare holder! En smuk altan til en god pris.  

Der kan forekomme kondens på den udvendige side af ruden. Det sker gerne i efterårs- og forårsmånederne på året – primært om natten og formiddagstimerne. Kondens er naturligt og sker fordi ruderne har så god isoleringsevne, at temperaturen på den udvendige side af ruden er lav. Kondens er dermed ikke fordi der er et varmetab, og det er heller ikke fordi der er noget i vejen med vinduet. Betragt det i høj grad som en sikkerhed for, at du har et godt isolerende vindue. Kondensen forsvinder gerne ved almindelig solvarme og vind i løbet af dagen.

Spørg os til råds

Vores rådgivere sidder klar til at vejlede dig til den bedste altan.