KOMMUNER OG REGLER

Det kræver en byggetilladelse fra kommunen før vi kan bygge altaner. I skal være opmærksomme på, at der er en række definerede regler på området. Det er en fordel for processen, at boboerne kender dem. Vi kan rådgive jer, og vi tager os af selve ansøgningsprocessen og kommunekontakten. Her kan I læse mere om reglerne og kommunens rolle i altanprocessen.

Kommunerne er generelt positive i forhold til altaner, fordi de gerne vil holde især børnefamilier i byen og skabe attraktive uderum. Men samtidig er der også stramme regler og fastsatte grænser for, eksempelvis hvor store altanerne kan være, som skal følges. Det handler primært om hensynet til naboerne.

Kommunen kan også have en holdning til altanerne, hvis det drejer sig om gamle bygninger og facader. Kommunen ønsker, at altanerne ikke skæmmer de smukke, gamle bygninger. Hvis bygningerne er bevaringsværdige, kan det ofte være svært at få byggetilladelse til altaner. Det kan være sværere at få tilladelse til altaner ud mod gaden end ud mod gården.

Du kan læse mere om reglerne for altaner og altanopsætning i Københavns kommune og Frederiksberg Kommune:

Læs også: Hvad koster en altan?

Størrelser på altaner

Både Købehavn og Frederiksberg kommunes altanmanualer ønsker at skabe en balance mellem borgernes ønske om brugbare altaner og et harmonisk byrum. Store altaner skygger mere for underboen og kan også være så store, at man kan kigge ind af naboens vinduer. Det er ikke tilladt. Der er også begrænsninger på, hvor dyb en altan må være. Den maximale dybde på en altan i Frederiksberg og Københavns kommune er 1,5 meter.

Det er ofte en balancegang i forhold til størrelsen på altanerne. Selvfølgelig vil de fleste gerne have en så stor altan som muligt, men i mange tilfælde gælder det om at være realistisk og undersøge forholdene først. Ofte kan en mindre altan fint dække behovet.

Spørg os til råds

Vores rådgivere sidder klar til at vejlede dig til den bedste altan.