ANDELSFORENING

Overvejer I at få altaner i jeres andelsforening, får I her en række gode råd til, hvordan I kan gøre det. Det er en stor beslutning at investere i altaner, og I skal være forberedte på, at det kan være en lang proces at få det godkendt i jeres andelsforening. Mange oplever, at der kan være noget modstand, derfor er det vigtigt, at I er klædt godt på.

Læs mere om pris og altaner

Selvom det altid er dejligt, når altanerne er færdige og klar til brug, kan der være en del bekymringer ved at påbegynde et altanprojekt. Derfor får du her vores oversigt over, hvordan du kan gribe det an, hvis du gerne vil indlede arbejdet på at få altaner i et eventuelt altanudvalg i jeres andelsforening.

Her er den rækkefølge, vi vil foreslå jer at gøre tingene i. Den er blevet til på baggrund af vores store erfaring med altanprojekter i andelsforeninger.

Tag først en forhåndsdialog Inden I begynder at indhente tilbud og tage eventuelle kampe i andelsforeningen, så tag en forhåndsdialog med kommunen. Det kan give jer en hurtig pejling på, om det er realistisk eller ej, at I kan få byggetilladelse til altanerne. Kontakt derfor kommunen. De ved, hvem I skal snakke med i deres boligafdeling eller byggetekniske afdeling. Her skal I spørge, om det er realistisk, at I kan få tilladelse til altaner.

Her er der link til, hvem du skal kontakte i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune:

MiNALTAN laver nye altaner i København, Frederiksberg og resten af Storkøbenhavn.

Få styr på jeres vedtægter

Det næste, der er vigtigt at få styr på, er jeres vedtægter. Læs vedtægterne grundigt. De er forskellige fra andelsforening til andelsforening, men find ud af, hvor mange der skal stemme for et forslag, før at det kan vedtages. Så ved I, hvor mange stemmer der skal til, før et altanprojekt kan godkendes. Kig også på reglerne for ekstraordinær generalforsamling, da det typisk er der, man beslutter at få altaner.

Man laver ofte nye vedtægter, når man får altaner, som drejer sig om altanbrug ift. grill, stoffarver osv.

Møder

Det er en stor beslutning at skulle have altaner, og der kan desværre være megen modstand. Der vil typisk være tre vigtige møder, som muligvis har en del forudgående arbejde med at vinde opbakning til forslaget:

  • Et møde, hvor altanprojektet godkendes eller stemmes for. Det sker typisk på en ekstraordinær generalforsamling. Her godkendes det også, at der indhentes tilbud.
  • Et møde, hvor tilbuddene fremlægges og diskuteres.
  • Et møde, hvor vi kommer ud og informerer om vores produkter og svarer på alle jeres spørgsmål vedrørende vores tilbud.

Vi kommer ud og rådgiver gratis og uforpligtende. Vi tilbyder også, at I kan holde dette møde hos os, så I også kan se vores showroom og få en bedre fornemmelse af vores produkter. Vi kommer med et oplæg til mødet, så I får svar på alle spørgsmål og får al den information, I har brug for. Vi oplever, at det tager tyngden væk fra altanudvalget. Vi har også kaffe på kanden.

Viden om banklån og økonomi

I forhold til økonomi skal I typisk tage fat i andelsforeningens administrator. Det er jeres administrator, der kan skrive under på det juridiske, og som har styr på jeres lånesituation og økonomi.

Typisk tager man et lån for at finansiere altaner. Vi anbefaler, at I gør tingene i denne rækkefølge:

  • Hent først tilbud hjem.
  • Få fat på jeres administrator, der kender økonomi og jura og kan tale med banken. Hvis I har besluttet at få altaner og har indhentet tilbud, kan administratoren styre det derfra.

Når en andelsforening tager lån, betyder det typisk, at man hæver huslejen. Et eksempel kan være dette: Optager I et 20-års-lån, kan huslejestigningen ligge på omkring 500-700 kr. om måneden afhængigt af vilkår, bank og jeres økonomi. Et konkret tilbud bør I fået lavet inden opstart ved jeres kreditinstitut.

Jeres finansiering og økonomi rådgiver vi ikke om. Vi rådgiver jer hellere senere i processen i forbindelse med selve altanprojektet. Vi råder jer til at tage fat i jeres administrator eller revisor, som kan finde ud af det med økonomien.

Der er fordele ved at gå sammen som forening frem for at lave individuelle kontrakter. I kan få bedre lånemuligheder, og det er også lettere for os at koordinere tingene, hvis bestillingen sker centralt. Det vil også afkorte byggeprocessen.

Læs mere om altaner og pris på FAQ-siden

Beslutningsproces

Man beslutter typisk at få altaner på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Vær opmærksom på, at der kan være mange holdninger og megen modstand, og bølgerne kan gå højt. Vores erfaring er, at man kommer længst med en positiv tilgang og ved at forsøge at bygge bro og tage hensyn. Dette kan man eventuelt lægge op til på uforpligtende og hyggelige kaffemøder.

Ofte vil det være dem, der bor i stuen, der ikke kan se pointen i, at ejendommen skal have altaner, som de ikke får del i, eller som endda frygtes at komme til at lukke for lyset i deres lejlighed. Her findes der mange muligheder for at imødekomme dem. Fx tilbyder vi, at stuen kan få en trappenedgang til en eventuel have eller gård, eller måske at de kan få en fransk altan.

Mange bekymringer går også typisk på, at det vil betyde en lang og besværlig byggeperiode, hvor det larmer, og man ikke ved, hvad der sker. Her kan vi fortælle, at vi går op i at tage hensyn under byggeperioden, og vi gør en dyd ud af at informere og varsle, så I er helt sikre på, hvad der sker, og hvornår det sker. Det kan du læse mere om her.

Regler

Der er mange regler fra kommunens side, som kan være svære at finde rundt i. Men bare rolig, vi kender reglerne, og vi hjælper jer trygt igennem. Der findes regler for de fysiske størrelser, og for hvordan altanerne skal se ud. Derudover er der regler for byggeprocessen i forhold til støj og tidspunkter, hvor der må arbejdes. Vi arbejder altid inden for normal arbejdstid, og vi forsøger selvfølgelig at minimere støjgenerne mest muligt.

Her kan du læse mere om de vigtigste regler fra både Københavns Kommune og Frederiksberg kommune.

Du kan også læse Frederiksberg Kommunes glimrende altanmanual her.

I Københavns Kommune er reglerne lidt sværere at finde, men du kan læse mere på http://www.kk.dk/byggeri.

Ud over kommunens regler, skal du også have styr på jeres egne regler. Dem kan du finde ved at læse jeres vedtægter grundigt igennem.

Spørg os til råds

Vores rådgivere sidder klar til at vejlede dig til den bedste altan.