top of page

Møde med samarbejdspartnere – Svanemærkede byggematerialer


Vi arbejder ud fra en ambitiøs målsætning, der ikke blot involverer vores eget arbejde, men også vores leverandørers evne til at kunne levere de bedste og mest miljøvenlige byggematerialer.


Vi bruger allerede flere materialer, der dokumenterbart er egnet til Svanemærket byggeri. For kontinuerligt at sikre adgang til de bedste og grønneste produkter mødes vi jævnligt med alle leverandører.


På baggrund af vores leverandørers input udarbejder vi indkøbslister med varer, der så vidt mulig er certificerede eller kvalificerede til Svanemærket byggeri.

På nuværende tidspunkt stilles der i relation til brug af Svanemærkede produkter hovedsageligt krav til nybyggeri.


Som altanleverandør til eksisterende bygninger er der således ikke de samme krav. Men hos MinAltan ønsker vi at være på forkant og tage ansvar, hvorfor vi har besluttet at stille egne krav til indkøb af materialer fri for kemi og skadelige stoffer.

Vi oplever, det har stor værdi jævnligt at mødes med vores leverandører, og at vi i fællesskab opnår mærkbare resultater.

Comments


bottom of page