top of page

Grønt katalog i samarbejde med leverandører

MinAltans leverandører besidder stor viden omkring de produkter, som vi gør brug af til vores byggeprojekter. Derfor gør vi i høj grad brug af deres produktekspertise, når vi skal vælge byggematerialer - stort som småt.


MinAltan gør brug af stål, beton og træ såvel som lim, olie, maling etc. i selve montageprocessen.


Vi ønsker at drage fordel af deres ekspertviden og lytter til deres anbefalinger til grønnere produktvalg på vores rejse mod grøn omstilling.


Produktkatalog

I tæt samarbejde med MinAltans leverandører har vi med udgangspunkt i deres materialekendskab udarbejdet et produktkatalog, således at vi, så vidt muligt, kan benytte produkter fri for skadelige stoffer.


Dette tiltag ligger godt i tråd med det 17. Verdensmål, som er målet omhandlende ‘Partnerskaber for handling’.


Desuden har Cradle to Cradle certificeringen været et effektivt værktøj til at opnå bedre indsigt i produkters sammensætning.


En del af certificeringen omhandler en underskrevet erklæring på, at vores leverandører ikke har tilføjet kemiske stoffer, som er angivet på C2C’s Banned List Declaration.

På denne måde er certificeringen med til at sikre, at vi løbende forbedrer forholdene for både vores håndværkere og slutbruger, idet certificeringen er en tredjeparts undersøgelse af vores værdikæde og anvendte materialer.

Comments


bottom of page