top of page

Grønne pilotprojekter i medarbejderteams

Vi har netop holdt en sprudlende kreativ dag i smukke grønne omgivelser hos tagfarmen Østergro. Dagen bød på en masse kreative værdiskabende tanker og idéer, som vi glæder os til sammen at realisere.Grønne pilotprojekter i medarbejderteams

Som en del af MinAltans grønne omstilling, har vi i løbet af sommeren 2022 iværksat en række pilotprojekter, ledet af en række medarbejdere på tværs af kompetencer og afdelinger. Gennem disse projekter har vi en forhåbning om at kunne udnytte den motivation og det engagement, som mange af vores medarbejdere besidder.


Flere at projekterne er endt ud i konkrete forslag til forbedrende grønne tiltag, som i den kommende periode implementeres som en fast del af vores hverdag. Gennem arbejdet med disse pilotprojekter sættes blandt andet fokus på intern medarbejdertransport samt optimering af materialer.


MinAltan har stort fokus på grøn omstilling. Et vigtigt succesparameter er involvering af medarbejderne.

Comments


bottom of page