top of page

Fastlås indeksering ved byggetilladelse

De stigende priser på materialer medfører indeksering af entreprisesummen på altanprojekter, hvis der er gået mere end 12 måneder fra tilbudsdatoen. Reglerne herom er beskrevet i ABT § 32 og 33.


Dette kan lede til praktiske udfordringer, da de indekstal, der bruges til at dokumentere opgørelsen, kun udgives kvartalvist og med en forsinkelse på tre måneder. Dette betyder, at vi ikke har kendskab til de faktiske tal, der skal bruges til opgørelsen på betalingstidspunktet. MinAltan tilbyder at fastlåse indekseringen ved opnåelse af byggetilladelsen. Derved elimineres usikkerheden om eventuelle fremtidige stigninger, og administrator kan afslutte økonomien, når projektet er fuldført.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page