top of page

Boligforeninger taber penge på lange beslutningsprocesser

Inflation, stigende renter og lange beslutningsprocesser har vist sig at være dyre for boligforeninger på grund af prisregulering i form af indeksering.


Økonomisk tab og udløb af byggetilladelser Når altanprojekterne trækkes i langdrag, lider foreningerne unødig økonomisk tab som følge af stigende renter, inflation og dermed stigende priser på byggematerialer, hvilket resulterer i højere omkostninger for bygherren. Derudover er flere foreninger i fare for, at byggetilladelsen udløber, hvis de ikke overholder fristen for projektets opstart. Som konsekvens heraf skal foreningerne ansøge om en ny byggetilladelse, hvilket igen forsinker projektet. Vi har observeret, at flere foreninger har formået at fremskynde beslutningsprocessen ved regelmæssigt at afholde ekstraordinære generalforsamlinger med kortere mellemrum, når situationen har krævet det. Det kan desuden være en god idé at tildele altanudvalget en række bredere beføjelser til at træffe beslutninger på bygherrens vegne, så processen ikke forsinkes af udvalgets manglende beføjelser. Den aktuelle markedssituation De nuværende låneudgifter er historisk høje sammenlignet med de seneste tendenser. Med udgangspunkt i den aktuelle situation kan entreprisensummen indekseres med op til 6% om året, hvilket i sidste ende kan få konsekvenser for projektets gennemførelse. På denne måde har det seneste års inflation påvirket markedets udvikling, herunder den økonomiske situation. De høje indekseringer kan føre til, at altanprojekterne stagnerer i perioden mellem byggetilladelsen og projektets opstart. Kort sagt fører høje renter og høj inflation til en stigende entreprisesum og dermed høje kvartalsvise indekseringer. På trods af den økonomiske usikkerhed oplever MinAltan alligevel en stigende optimisme på markedet og mener, at altanprojekterne sagtens kan udføres som planlagt, så længe foreningerne rådgives til at medregne en større økonomisk uforudsigelighed end tidligere. Rådgivning og dialog MinAltan opfordrer til, at rådgivere og administratorer i højere grad støtter foreningerne i at fremskynde beslutningsprocessen, og derudover vejlede bygherrer om indeksering, så potentielle stigninger kan medtages som en naturlig buffer i budgettet. Vi erfarer, at en god dialog fører til transparens i processen, og giver foreningerne mulighed for at håndtere de stigende omkostninger.Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page