top of page

Bidrag positivt til miljøet med en grøn & stemningsfuld altan

Hverdagen tilbyder mange forskellige måder hvorpå vi, som almindelige borgere, kan yde vores små individuelle bidrag til miljøet. Vi kan skifte vores traditionelle elpærer ud med sparepærer for at reducere vores strømforbrug, ligesom vi kan spise mindre kød for at spare på vandforbruget, der er forbundet med kødproduktion. Og så kan vi begynde at gro planter på altanen.Vi mennesker og dyr indånder oxygen og udånder CO2, imens planter gør det stikmodsatte. Fotosyntesen fungerer således, at vores grønne venner optager CO2 og udleder den oxygen, vi lever af. Beplantning udgør derfor en vigtig soldat i kampen mod nedbringelsen af vores klimas stigende CO2-niveau. Derfor er der også ofte dømt ramaskrig, når store skovområder fældes rundt omkring i verden. I mange år har man kaldt regnskoven i Amazonas i Sydamerika for verdens lunger på grund af skovens evne til at omdanne enorme mængder CO2.


Planter på din altan bidrager positivt til verden

Set i lyset af den størrelsesorden, blegner bidraget fra vores småbeplantning i haven og på altanen muligvis. Alligevel skal man ikke kimse af vores planter i privaten, for selvom vores individuelle bidrag i sig selv er usynlige i det store miljøregnskab, så er alt vækstende grønt et skridt i den rigtige retning. Det forklarer Lars Jørgensen, der er innovationskonsulent i AgroTech – en del af Teknologisk Institut.


”Alle planter bidrager med at optage CO2, så teoretisk set er beplantning generelt positivt for miljøet. Det der er vigtigt at bemærke i denne sammenhæng er, at planter kun bidrager med at optage CO2, når de er i voksende tilstand. Det er altså ikke nok, at de er der i sig selv. Hvis planterne ikke vokser, så udleder de nemlig lige så meget CO2, som de optager, når de respirerer om natten. Det er grundlæggende. Dertil handler CO2-optagelsen om planters størrelse og mængde. Små planter optager ikke så meget, men er der mange af dem, vil der være en akkumuleret effekt.”


Der er altså lidt miljømæssig ræson at finde i det gode gamle ordsprog, der lyder, at mange bække små gør en stor å. Jo flere mennesker, der begynder at gro planter på deres grund, jo større effekt vil det menige samfund altså kunne bidrage med i CO2-regnskabet.


Lars Jørgensen forklarer dog, at en sådan sammenhæng skal tages med et gran salt om end, at det principielt er korrekt. Der skal nemlig rigtig meget beplantning til, før det for alvor batter i et større perspektiv.

”Hvis vi som privatpersoner vil yde en aktiv indsats for miljøet, så kommer vi nok længere med at nedsætte den del af vores daglige aktiviteter, der udleder CO2. Det kan eksempelvis være ved at skære ned på bilkørsel eller ved at slukke for elektriske apparater, som kører i døgndrift. Men når det er sagt, så bidrager alle voksende planter jo positivt – så plant endelig løs!”


Det lokale altanmiljø

Hvordan vi som privatpersoner kan påvirke det store miljøbillede kan i sagens natur forekomme ganske abstrakt, og vi vil også altid kun kunne se vores påvirkning som en principiel og uendelig decimal. Noget andet og mere praktisk er, hvordan vi kan påvirke det lokale miljø, vi bevæger os rundt i til hverdag. Her er planterne til gavn i en forstand, der er lidt lettere at begribe.


”Når planter vokser og respirerer, laver de vanddamp. Vanddampen modvirker tør luft og kan derfor være medvirkende til at skabe et bedre lokalklima. Planternes vandfordampning kan desuden virke afkølende på en sommervarm altan. Det skal dog siges, når vi snakker altaner, at effekten nemt påvirkes af vind, som haver, terrasser og altaner jo er udsat for,” siger Lars Jørgensen.


Det synes desuden oplagt at tro, at der lokalt på altanen vil skabes et mere oxygenholdigt klima, som resultat af planternes CO2-omdannelse til oxygen. Desværre forholder det sig ikke sådan, hvis man spørger Lars Jørgensen. Den konstante luftudskiftning, der foregår på en altan betyder, at planternes udledte oxygen omgående blandes med den omkringliggende luft, hvorfor vi mennesker på altanen ikke kan nå at få gavn af den. Denne effekt vil til gengæld sandsynligvis kunne mærkes i lukkede rum, som for eksempel en stue, hvor der ikke er konstant luftudskiftning.


Livet på den grønne altan er godt for humør og helbred

Planter er imidlertid ikke kun er gode for miljøet. Lars Jørgensen afslutter således med at forklare, at det også er ganske veldokumenteret, at beplantning øger menneskers humør og generelle trivsel. Det er simpelthen sundt for os at være tæt på naturen, hvad der dog kan være en udfordring at nå for folk, der er bosatte i byerne. Hos MinAltan ses det derfor også, at mange kunder i de større byer bruger altanen til at få naturen tættere på, så de har adgang til en lille grøn oase i forlængelse af lejligheden.


Comments


bottom of page