Ordensvedtægter for altaner

Her kan du se ordensvedtægter for altaner:

 1. Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til opbevaring af gamle møbler, papkasser og lignende.
 2. Genstande der opstilles på altanerne, skal være sikret forsvarligt. Af hensyn til underboen samt fare for nedblæsning, må der ikke hænges genstande ud over rækværket på altanerne.
 3. Tøj må gerne tørres på altanerne hvis det ikke hænger over rækværkets højde.
 4. Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare og røggener. Det er dog tilladt at anvende gasgrill med op til 5 kg store flasker.
 5. For at undgå̊ gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at efterlade madvarer eller lægge brød ud på altanerne.
 6. Altanerne, samt væggene og lofterne må ikke males.
 7. Der må ikke monteres udstyr på væggene uden bestyrelsens godkendelse.
 8. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne.
 9. Til evt. afskærmning af altanerne må der kun bruges ensartede materiale med en af bestyrelsen godkendte farver.
 10. Der må ikke spilles musik på altanerne og der skal vises almindeligt hensyn til naboerne især efter kl. 22. I øvrigt gælder de almindelige husordensregler.
 11. Planter skal vandes med forsigtighed af hensyn til underboerne.
 12. Altanerne må ikke indhegnes med net og lignende.
 13. Støjende husdyr må ikke anbringes på altanen.
 14. Solafskærmning der ophænges på rækværket eller væggene skal godkendes af bestyrelsen.