Pressemeddelelse 27/4-2016

Mangelfuld sikkerhed i forbindelse med ophængning af altaner

Flere medier, herunder f.eks. TV2 Nyhederne samt Ingeniøren, har i den seneste tid sat fokus på mangelfuld sikkerhed i forbindelse med ophængning af altaner. Denne omtale er blevet bragt i forlængelse af, at MinAltan A/S på eget initiativ har rettet henvendelse til Frederiksberg og Københavns Kommune.

Baggrunden er, at vi igennem en længere periode har haft grund til at tro, at selskabet Altan.dk systematisk tilsidesætter sikkerhed og indsender dokumentation til myndighederne, der ikke stemmer overens med det arbejde, der udføres i praksis. Det repræsenterer et alvorligt problem, fordi det i værste fald kan føre til personskade.

Sagen omhandler konkret en metode for altanophængning kaldet ”kort indspænding”, som er blevet udbredt inden for de seneste to år. Den benyttes ofte på de øverste etager i en ejendom, fordi væggene er tyndere her. Desuden markedsføres den, som en smartere og mere beboervenlig måde at hænge altaner op. Primært fordi opsætningen kan ske ude fra og gør det muligt at undgå monteringen af jernprofiler, der strækker sig op til 2,5 m ind i lejligheden.

Metoden er godkendt af myndighederne og er som sådan sikker. Dog med den meget vigtige forudsætning, at den teknisk set udføres korrekt i overensstemmelse med det tegningsmateriale og de konstruktionsberegninger, som indsendes til myndighederne. MinAltan A/S kan dokumentere, at dette i en række tilfælde ikke har fundet sted og har delt denne information med myndighederne, fordi vi føler en etisk forpligtelse til at informere herom.

Det skyldes, at de beslag der er tale om i denne sag udgør en del af det bærende system på altanen. Derfor kan det være dybt problematisk, hvis de ikke er lavet korrekt. I vores undersøgelse af sagen har vi også konstateret en række andre uheldige forhold. F.eks. har vi konstateret at Altan.dk ikke har isat tilstrækkeligt med skruer i samlinger samt at det anvendte stål i konstruktionen ikke var rustbeskyttet.

Det er derfor vi har fundet det nødvendigt at gøre kommunen opmærksom på problemet.

Som følge af vores henvendelse har både Københavns Kommune og Frederiksberg lukket for brugen af udvalgte altaner og efterfølgende orienteret alle ejere af ejendomme, som i de senere år har fået byggetilladelse til opsætning af altaner fra 3. sal og opefter med det mål at gøre dem opmærksom på problematikken.

MinAltan A/S vil i denne forbindelse gerne understrege, at vi aldrig har ophængt altaner ved hjælp af metoden kort indspænding. Hvis du har fået opsat en altan af MinAltan A/S kan du med andre ord have vished for at den forsvarligt ophængt, da vi udelukkende udfører vores ophængninger med metoden lang indspændning, som går 2,5 meter ind i gulvet. Det kræver et indgreb i lejligheden i form af optagning af gulvbrædder, men er efter vores overbevisning en bedre og mere sikker løsning.