Økonomi

Hvis du som bygherre til et altanbyggeri bliver bedt om at betale forud, er den økonomiske sikkerhed helt afgørende. Manglende sikkerhed medfører en væsentligt øget risiko for økonomisk tab.

Betalingskutyme i altanbranchen

Inden for altanbranchen er det kutyme, at der afregnes efter udført arbejde i takt med, at arbejdet skrider frem. Minaltan A/S kan dog konstatere, at der er aktører, som kræver be- taling for arbejde, der endnu ikke er udført el- ler end ikke påbegyndt. Hvis dette er tilfældet, er vores klare anbefaling: Husk garantien!

Forudbetalingsgaranti

Hvis du som bygherre bliver mødt med et krav om forudbetaling på arbejde, som end- nu ikke er udført, så bør der altid fra altanfir- maets side stilles en forudbetalingsgaranti svarende til det forudbetalte beløb.

Ved en forudbetalingsgaranti betaler byg- herre forud for opførslen af altanprojektet mod at altanfirmaet udsteder en garanti på hele entreprisesummen. Garantien fungerer som en forsikring, som sikrer bygherre, at al- tanfirmaet leverer det aftalte.

Rådgiver

Det er vigtigt, at man som bygherre, sæt- ter sig grundigt ind i de vilkår, altanfirmaet fremsætter. De kan ofte være komplicerede. Minaltan A/S anbefaler altid, at man råd- fører sig med en bygherrerådgiver eller en administrator, så man sikrer sig mod økono- miske overraskelser.

100% garanti – Den sikre løsning

Hos MiNALTAN A/S ønsker vi fuld økonomisk sikkerhed for vores kunder og samtidig at gøre betalingen enkel, nem og mere gen- nemsigtig. Det er en løsning, som vi kalder: ”100% garanti – den sikre løsning”.

Gennem MiNALTAN A/S’s forudbetalingsga- ranti sikres bygherre fuld økonomisk sikker- hed – og så er det ganske gratis.

Tryg Garanti som garantistiller

Hos MiNALTAN A/S benytter vi Tryg Garanti som garantistiller. Det er en af de mest an- erkendte på markedet.

En forudbetalingsgaranti fra MiNALTAN A/S betyder:

  • 100% sikkerhed
  • Fuld gennemsigtighed
  • Enkel og nem afregning