Nyheder fra MinAltan & MinElevator

Nyheder fra MinGruppen

Her kan du læse om events i huset, ændringer i kommuners altan- og elevatorpolitik, vores rejse mod grøn omstilling, modernisering af ældre etageejendomme, inspirerende altanløsninger og meget mere.

De bedste hilsener

         

                                       

MinAltan er en del af MinGruppen, som også består af søstrevirksomhederne MinElevator, MinPlatform og MinRådgivning. Her på siden kan du læse om alt fra events i huset og byggereglementsændringer til byggeprojekter i ældre etageejendomme og om vores transformation til bæredygtig byggevirksomhed.

Vi håber, du vil læse med.

De bedste hilsener

           

     

Følg MinAltans rejse mod grøn omstilling i vores ‘grønne dagbog’

Her kan du læse om vores tiltag og udfordringer på vejen mod en grønnere og mere bæredygtig organisation.
Vores håb er, at vi kan inspirere og hjælpe andre på vej mod skabelsen af mere bæredygtige virksomheder.

Gammel altan

Ny bekymrende undersøgelse om nedslidte altaner

Januar 2023

Teknologisk Institut har netop afsluttet et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond, hvor 100 ældre altaner i fem forskellige byer er undersøgt. Ingeniørerne fandt svær eller fremskreden korrosion i de stålbjælker, der bærer altanerne i 55 ud af 100 altaner. 

Overraskende var det, at en stor del af altanerne umiddelbart så helt skadesfri ud.

MinAltan er specialiseret i nedtagning af ældre nedslidte altaner samt produktion og montering af nye altaner.

Vi kan hjælpe bygherre hele vejen med altanudskiftning og tilbyder en nøglefærdig løsning – fra rådgivning om materialer og design til produktion og montering af nye altaner. Læs mere her.

MinAltan

Mulighed for fastpris-aftale

November 2022

Minaltan er vi fuldt bevidste om den økonomiske usikkerhed, der desværre i øjeblikket dominerer. Derfor tilbyder MinAltan mulighed for fastepris-aftaler på nye kontrakter. Betingelserne for fastpris varierer fra projekt til projekt. 

Start kun med en byggetilladelse

For boligforeninger, som ønsker at få opført altaner, men er bekymret for det nuværende renteniveau, tilbyder MinAltan desuden en løsning, hvor foreningen starter med blot at søge en byggetilladelse. Dette giver foreninger mulighed for at komme i gang med deres altanprojekt uden større økonomisk forpligtigelse. Prisen på en byggetilladelse afhænger af projektets omfang.

Den sikre løsning – også økonomisk

Siden MinAltan blev stiftet i 2008, har virksomheden været funderet på solid økonomi. I 2015 modtog vi første gang kreditvurderingen AAA Højeste Kreditværdighed, som vi har opretholdt lige siden. 

MinAltan er blevet Cradle to Cradle certificeret

September 2022

Vi er stolte af at kunne annoncere, at vores altaner har opnået en bronze certificering jævnfør Cradle to Cradle Products Innovation Instituts standarder. Certificeringen er opnået, da MinAltans altaner lever op til strenge krav inden for miljø, cirkulær økonomi, sundhed og socialt ansvar.

Vi har en klar ambition om at bidrage med et produkt, der øger folks livskvalitet og samtidig kan indgå i et gentagende kredsløb. Certificeringen er derfor en central del af MinAltans bæredygtighedsstrategi.

Certificeringens analyseresultat er inddelt i fem kategorier:

 • Materialesundhed
 • Materialegenanvendelse
 • Vedvarende energi
 • Ansvarligt vandforbrug
 • Social trivsel.

Med certificeringen i hus arbejder vi fortsat hen mod en kontinuerlig forbedring af vores altaner, så vi fremover i samarbejde med vores leverandører kan tage del i den grønne omstilling.

Se MinAltans Cradle to Cradle certifikat her 

MinAltans erfaringer, udfordringer og reflektioner relateret til opnåelse af cradle to cradle bronze certificering  

Materialesundhed

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Holistisk materialekendskab til hele vores produkt. Vi har fået defineret og dokumenteret en bedre forståelse for produktet og vores leverandører, således at vi i højere grad kender til vores nøjagtige produkt og materialer.
 • Vi har fået kendskab til vores produkts sundhed og eventuelle påvirkning på dets omgivelser – herunder om vores altaner potentielt kan indeholde skadelige stoffer, der kan lede til negative konsekvenser for mennesker eller natur.
 • Certificeringsprocessen har medvirket til en forretningsmæssig positiv effekt, idet vi har opnået indsigt i, hvordan vi fremover kan optimere vores produkt.
 • Vi har fået stort kendskab til de materialer, vi anvender – og hvor vi kan skabe synergier.
 • Vi har udarbejdet en struktureret tilgang til hvordan vi fremover proaktivt kan arbejde hen mod at stige i graderne (jævnfør C2C standarder).
 • Vi har opnået større transparens og kendskab til den data, som vi har indhentet omkring det enkelte produkt – og vi er blevet bedre til at validere data.
 • Processen har givet os overblik over hvilke typer data, som fremover vil være nødvendige at kunne indhente fra vores leverandører, således at vi kan indfri vores fremtidige målsætninger.
 • Vi har opnået et bedre kendskab til datablade.

 

Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Vi er udfordret ift. at vi er afhængig af at kunne indhente en mængde data fra vores leverandører, som endnu ikke er udarbejdet – eller som vores leverandører ikke prioriterer at udarbejde
 • Vi kan i værste tilfælde være nødsaget til at skifte leverandør, såfremt den enkelte samarbejdspartner ikke kan indfri MinAltans krav til dokumentation, data og transparens.
 • Der er en række udfordringer forbundet med at udvikle vores produkt, og herunder implementere nye materialer samt materialer, som vi endnu ikke kender til.

Materialegenanvendelse

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Vi er blevet bevidste om, at potentialet for genanvendelsen af vores anvendte materialer er høj, og at vi derfor var meget tæt på at opnå guld.
 • Vi begynder at stille krav til vores leverandører på baggrund af den indsigt, som vi har opnået i forbindelse med den første certificering.
 • Vi er begyndt at arbejde med, hvordan vi kan optimere/reducere brugen af stål.
 • Vi er blevet mere oplyste ift. fordele og ulemper ved genbrugsstål idet vi, qua certificeringen, er blevet bekræftet i, at stål udgør en størstedelen af altanens vægt.
 • Vi har på baggrund af certificeringen udarbejdet en strategi for, hvordan vi gerne vil forbedre vores forretning
  • Vi har fået et bedre kendskab til vores forretning gennem certificeringen.
  • Vi har dokumentation for, at vi kan stå inde for vores produkt og materialer, og vi har tilmed Cradle to Cradle godkendelse for vores produkts indhold og muligheder. Dette er desuden et af de krav, som MinAltan stiller sig selv og ikke kun pålægges af Cradle to Cradle.

 

Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Kan vi implementere flere genanvendte materialer til vores produkt?
 • De genanvendte materialer skal kunne skilles ad, når produktet afmonteres – og skal kunne indgå i et tekniks- eller biologisk kredsløb jævnfør Cradle to Cradle standarderne.
 • Vi skal i samarbejde med vores leverandører blive klogere på, hvordan vi kan forlænge holdbarheden af vores materialer.
 • Vi vil begynde at stille krav til vores leverandører ift. brugen af genbrugsstål/ grøn stål.
 • Det kan være sværere at indfri en ambition om brugen af genbrugsstål vs. grøn stål, idet vores leverandører kan købe sig til grøn energi. På denne måde opnår vi ikke samme resultater, og omvendt er genbrugsstål en større økonomisk udskrivning, som MinAltans kunder skal være villige til at betale for. Vi skal med andre ord være varsomme og sikre, at vi ikke spænder ben for os selv – vores produkt kan være bæredygtigt på flere aspekter med reference til den tredobbelte bundlinje.

Vedvarende energi

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • En realistisk målsætning ift. at nedbringe CO2.

Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Vi kigger ind i at nedbringe CO2-aftrykket i hele leverandørkæden.
 • Der er udfordringer forbundet med at få vores leverandører til at omlægge deres energikilde – eller købe anden energi. Det handler om at stille krav til vores leverandører, men én ting er at stille krav, noget andet er at få leverandørerne til ar efterleve kravene.

Ansvarlig vandhåndtering

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Forsikring om, at vi håndterer vandforbruget på en ansvarlig måde, og at dette ligeledes gør sig gældende blandt vores leverandører. I særdeleshed taget i betragtning, at vi rapporterer på baggrund af vores egen håndtering af vand samt Jensen Metal som final manufacturing stage.

Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Vi skal muligvis have foretaget en spildevandsanalyse, både for MinAltan og vores producent Jensen Metal.

Social Fairness

Hvad har certificeringen bidraget med?

 • Vi har fået udarbejdet et Code of Conduct som foruden at højne trivslen deslige har til formål at få defineret en række politikker for hvorledes praktiseringen af et godt arbejdsmiljø opretholdes.
 • Vi har oplevet, at arbejdet med certificeringen er en proaktiv måde at arbejde med social trivsel, herunder medarbejdertrivsel.
 • Tilblivelsen af MinAltans Code of Conduct har været en god læring i og med sociale standarder ikke skal tages for givet.

Hvilke udfordringer er forbundet med næste step?

 • Næste step er, at vi skal have fokus på menneskerettigheder eller arbejdstagerettigheder i vores leverandørkæde – der er en vis usikkerhed forbundet med at øge kravene til vores leverandører på et område, som ikke er givet, at leverandørerne allerede praktiserer eller har taget stilling til.
 • Skabe transparens.
 • Vi vil undersøge mulighederne for at optimere vores politikker ift. social retfærdighed, således at MinAltan også fremover er med til at høje den sociale trivsel – både blandt MinAltans medarbejdere, men ligeledes blandt vores leverandørers ansatte.

Bæredygtighedsansvarlig hos MinAltan Frederik Bo Rosenquist forklarer her, hvorfor det lige blev Cradle to Cradle certificeringen, der blev vejen frem for MinAltan:

”Cradle to Cradle certificeringen er en pålidelig ordning, som vi har stor tiltro til, og så er det er en god metode til at få overblik over de mange materialer, processer og leverandører, som er involveret i vores produktion. Det har været en læringsproces for os, og det har vist en helt ny måde at arbejde på, hvor vi kommer til at samarbejde tættere med leverandørerne, så de kan leve op til vores krav. Vi er stolte af bronze, men vi vil også blive ved med at udvikle, så vi på sigt kan komme på sølv og guld.”

MinAltans bæredygtighedsanvarlige

Velkommen Frederik – ny bæredygtighedsansvarlig

August 2022

Hos MinAltan har vi netop budt vores nye bæredygtighedsansvarlige, Frederik Bo Rosenquist, velkommen. Frederik er blandt andet ekspert i dataforståelse og skarp til udarbejdelse af klimaregnskab.

Frederik vil fungere som spydspids for indfrielsen af MinAltans målsætninger på vores bæredygtige rejse. Med Frederiks kompetencer sikrer vi bl.a. indfrielse af vores ambition om at blive endnu bedre til at dokumentere vores bæredygtige initiativer.

Tak fordi du valgte MinAltan, Frederik. Vi glæder os til at lære dig bedre at kende og ser frem til her i vores dagbog at dele vores succesoplevelser såvel som udfordringer.

Nye altaner, vinduer og radiatorer i én samlet løsning

Juni 2022

MinAltan tilbyder som noget nyt én samlet løsning, hvor vinduer og radiatorer kan udskiftes samtidigt med montering af altaner.

Vores nyetablerede VVSafdeling sikrer, at vores kunder nu kun skal bruge én leverandør og én platform – og dermed sparer tid og penge.

Nye vinduer forbedrer indeklimaet, energioptimerer, virker støjreducerende og frisker generelt ejendommens udseende op.

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte:

 

Esben Købke

kb@minaltan.dk

tlf.: 27 79 98 06

Cradle to Cradle certificering – vi er snart i mål

Juni 2022

Hos MinAltan har vi stort fokus på at realisere vores ambitiøse bæredygtighedsstrategi og målsætninger.

En milepæl er at opnå en Cradle to Cradle certificering – og vi er lige ved at være i mål med indsamling af data.

Læs mere om Cradle to Cradle og følg vores rejse mod grøn omstilling i vores Dagbog.

MinAltan nye medarbejdere

Flere kræfter til projekterings- og eksekveringsafdelingen

Maj 2022

Vi har netop budt Michelle Johnsen velkommen som administrativ sagskoordinator i projekteringsafdelingen.
Michelle er MinAltans sprudlende tovholder på vores byggetilladelser og sidder klar til at hjælpe vores samarbejdspartnere med spørgsmål til alle forhold relateret til byggesager på tegnebrættet. Ræk endelig ud.

Også stort velkommen til Matilde Schubert, som efter endt praktikforløb er ansat som projektleder i MinAltans eksekveringsafdeling. Hende kunne vi ikke undvære.

 

Foto:
Tv. Michelle Johnsen, administrativ sagskoordinator.
Th. Matilde Schubert, projektleder.

Nyt fra København Kommunes altanteam

April 2022

Vi har netop deltaget i et møde med Københavns Kommunes altanteam – her kan læses et sammendrag af mødets vigtigste informationer.

Nye ansøgninger
Alle ansøgninger screenes inden 21 dage. Modtager kommunen en fuldt oplyst ansøgning og overholder projektet i øvrigt ”Altanmanualen”, gives der en byggetilladelse inden for et par måneder.

 

Manglebreve – Nye frister
Svarfrist er ændret fra 3-6månder til 2 måneder. Ligeledes skal man som ansøger ikke længere forvente at få fristudsættelse. Som udgangspunkt gives der kun to manglebreve inden byggetilladelse eller afvisning.

 

Supplerende altaner
Der kan ikke længere gives tilladelse til supplerende altaner til et projekt, hvor der er givet byggetilladelse. Ændring af altanplaceringer eller tilføjelse af nye altaner, skal derfor ansøges på ny (Etape II).

 

Etape II
Mod gaden kan ansøger, som udgangspunkt få lov til at lave en altan i samme størrelse og design, som allerede etablerede altaner, hvis ranker fyldes ud eller der på anden vis skabes harmoni på facaden. Mod gården skal nye altan, som udgangspunkt overholde de nuværende retningslinjer. Hensyn til dagslysforhold vægter altså højere end æstetiske hensyn på gårdfacader.

 

Gadealtaner
Størrelse på hjørnealtaner kan ikke dimensioneres ud fra afstand til modstående ejendom, men skal ses som helhed med altaner på de tilstødende gadefacader.

 

Ræk endelig ud, hvis du ønsker at drøfte ovenstående.

 

Kontakt:

 

Esben Købke

kb@minaltan.dk

tlf.: 27 79 98 06