Nyheder fra MinAltan & MinElevator

Nyheder fra MinGruppen

Her kan du læse om events i huset, ændringer i kommuners altan- og elevatorpolitik, vores rejse mod grøn omstilling, modernisering af ældre etageejendomme, inspirerende altanløsninger og meget mere.

De bedste hilsener

, Nyheder          , Nyheder

, Nyheder , Nyheder , Nyheder                                         , Nyheder , Nyheder

MinAltan er en del af MinGruppen, som også består af søstrevirksomhederne MinElevator, MinPlatform og MinRådgivning. Her på siden kan du læse om alt fra events i huset og byggereglementsændringer til byggeprojekter i ældre etageejendomme og om vores transformation til bæredygtig byggevirksomhed.

Vi håber, du vil læse med.

De bedste hilsener

, Nyheder

, Nyheder       , Nyheder       , Nyheder

, Nyheder

, Nyheder       , Nyheder

, Nyheder

Nye altaner, vinduer og radiatorer i én samlet løsning

Juni 2022

MinAltan tilbyder som noget nyt én samlet løsning, hvor vinduer og radiatorer kan udskiftes samtidigt med montering af altaner.

Vores nyetablerede VVSafdeling sikrer, at vores kunder nu kun skal bruge én leverandør og én platform – og dermed sparer tid og penge.

Nye vinduer forbedrer indeklimaet, energioptimerer, virker støjreducerende og frisker generelt ejendommens udseende op.

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte:

 

Esben Købke

kb@minaltan.dk

tlf.: 27 79 98 06

, Nyheder

Cradle to Cradle certificering – vi er snart i mål

Juni 2022

Hos MinAltan har vi stort fokus på at realisere vores ambitiøse bæredygtighedsstrategi og målsætninger.

En milepæl er at opnå en Cradle to Cradle certificering – og vi er lige ved at være i mål med indsamling af data.

Læs mere om Cradle to Cradle og følg vores rejse mod grøn omstilling i vores Dagbog.

MinAltan nye medarbejdere

Flere kræfter til projekterings- og eksekveringsafdelingen

Maj 2022

Vi har netop budt Michelle Johnsen velkommen som administrativ sagskoordinator i projekteringsafdelingen.
Michelle er MinAltans sprudlende tovholder på vores byggetilladelser og sidder klar til at hjælpe vores samarbejdspartnere med spørgsmål til alle forhold relateret til byggesager på tegnebrættet. Ræk endelig ud.

Også stort velkommen til Matilde Schubert, som efter endt praktikforløb er ansat som projektleder i MinAltans eksekveringsafdeling. Hende kunne vi ikke undvære.

 

Foto:
Tv. Michelle Johnsen, administrativ sagskoordinator.
Th. Matilde Schubert, projektleder.

, Nyheder

Nyt fra København Kommunes altanteam

April 2022

Vi har netop deltaget i et møde med Københavns Kommunes altanteam – her kan læses et sammendrag af mødets vigtigste informationer.

Nye ansøgninger
Alle ansøgninger screenes inden 21 dage. Modtager kommunen en fuldt oplyst ansøgning og overholder projektet i øvrigt ”Altanmanualen”, gives der en byggetilladelse inden for et par måneder.

 

Manglebreve – Nye frister
Svarfrist er ændret fra 3-6månder til 2 måneder. Ligeledes skal man som ansøger ikke længere forvente at få fristudsættelse. Som udgangspunkt gives der kun to manglebreve inden byggetilladelse eller afvisning.

 

Supplerende altaner
Der kan ikke længere gives tilladelse til supplerende altaner til et projekt, hvor der er givet byggetilladelse. Ændring af altanplaceringer eller tilføjelse af nye altaner, skal derfor ansøges på ny (Etape II).

 

Etape II
Mod gaden kan ansøger, som udgangspunkt få lov til at lave en altan i samme størrelse og design, som allerede etablerede altaner, hvis ranker fyldes ud eller der på anden vis skabes harmoni på facaden. Mod gården skal nye altan, som udgangspunkt overholde de nuværende retningslinjer. Hensyn til dagslysforhold vægter altså højere end æstetiske hensyn på gårdfacader.

 

Gadealtaner
Størrelse på hjørnealtaner kan ikke dimensioneres ud fra afstand til modstående ejendom, men skal ses som helhed med altaner på de tilstødende gadefacader.

 

Ræk endelig ud, hvis du ønsker at drøfte ovenstående.

 

Kontakt:

 

Esben Købke

kb@minaltan.dk

tlf.: 27 79 98 06