Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet en række spørgsmål, som vi hører tit. Vi giver dig her de korte svar og links til lidt mere uddybende svar.

Finder du ikke dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte vores eksperter, som sidder klar til at svare på alle de spørgsmål, du har.

 

Tilbud

Hvad er det første, jeg skal gøre, hvis jeg gerne vil have altaner?

Først bør I finde ud af, om der er opbakning til projektet i din boligforening. Derefter dannes der typisk et altanudvalg, som har ansvaret for projektet. Derefter tager I fat på MiNALTAN A/S, som vil lave et projektoplæg til jer. Vi rådgiver dig gerne hele vejen, og du er altid velkommen til at kontakte os.

Hvor meget skal jeg vide, inden jeg går i gang med at få godkendt altaner?

Det er en god ide at have styr på din boligforenings vedtægter, så du kender reglerne. Derefter kan du med fordel finde informationer her på hjemmesiden, som klæder dig på til at gå i gang med et altanprojekt. Du kan læse mere om processen her.

Vi rådgiver dig gerne hele vejen, og du er velkommen til at kontakte vores eksperter.

Hvor lang tid tager det at gennemføre altanprojekt?

På nuværende tidspunkt oplever vi, at det tager mellem fra 12 måneder, at gennemføre et altanprojekt fra underskrift af kontrakt.

Kan jeg godt få en rigtig stor altan?

Både Frederiksberg og Københavns kommune har fastlagt retni har nogle retningslinjer for størrelser og placering af altaner. Generelt kan du typisk få tilladelse til en stor altan mod gårdsiden og en mindre altan mod gadesiden. Det vigtigste for kommunen, når de giver byggetilladelse til altaner, er, at der tages hensyn til naboer og underboere. Det betyder, at din altan ikke må bygges, så du kan se ind af dine naboers vinduer. Den må heller ikke være så dyb, at den tager lyset fra underboens lejlighed. Du kan finde flere regler fra kommunerne her.

Følger dørene med, når man får en altan?

Dørene er en stor del af altanen, så de følger selvfølgelig med. Vi installerer dørene og sørger for en flot finish. Vi har forskellige typer af døre. Det kommer an på vinduet, man tager ud, hvor stor døren kan være.

Læs mere om vores døre og se billeder her.

Er det svært at få altaner?

Det kan være en vanskelig at opnå enighed i foreningen om at få altaner. Når dette er gjort, er det til gengæld ukompliceret for jer som forening at få altaner, da vi står for alt arbejdet, efter I har underskrevet en aftale.
Du kan læse flere gode råd her, hvis I er en andelsforening, eller hvis I er en ejerforening.

 

Projektering

Hvad betyder ”projektering”?

Det er den proces, hvor vi udarbejder dit altanprojekt på papir. Det handler både om opmåling af bygninger, registrering af ejendommen, arkitekttegninger, ingeniørtegning, ansøgninger til kommunen, tidsplaner osv. Denne del kan være tidskrævende, men vi tager os af det hele. Du kan læse mere om projekteringen her.

Hvor meget bestemmer kommunen over, om jeg må få altan?

Grundlæggende er der politisk velvilje til at give tilladelse til altaner i København og på Frederiksberg. Det er en måde, hvorpå kommunerne kan beholde eksempelvis børnefamilierne i byen. Der er retningslinjer for altaner, som kommunens sagsbehandler følger, og som bør være indarbejdet i det ansøgte projekt. Disse retningslinjer rådgiver vores eksperter ud fra, når du ønsker et tilbud fra MiNALTAN A/S. Læs mere om kommunernes regler her.

Hvad er en bygherrerådgiver?

En bygherrerådgiver er person som er tredje part og som er forenings rådgiver igennem processen. MiNALTAN A/S anbefaler altid, at man benytter en rådgiver.

Hvad er en byggetilladelse?

En byggetilladelse er det lovmæssige dokument, kommunen udsteder, som giver dig den tilladelse, der er nødvendig for at få en altan. Så snart vi har en aftale, og I har underskrevet vores tilbud, starter MiNALTAN’s tekniske afdeling med at udføre tegningsmaterialet og beskrivelser af altanprojektet, som samlet indsendes til godkendelse ved kommunen. Vi varetager efterfølgende dialogen med kommunen, indtil en byggetilladelse er i hus. Vær opmærksom på, at det kan tage noget tid at få en byggetilladelse fra kommunen, men vi arbejder så hurtigt, vi kan.

Hvorfor skal man have en byggetilladelse?

Det er et lovmæssigt krav i byggeloven, at kommunen skal udstede en byggetilladelse, før I kan få altaner. Kommunen kan have en holdning til arkitekturen på ejendommen, så altanerne ikke ødelægger facaden, og til at sikre, at ingen naboer bliver generet af altanerne. Vi sørger for det hele i forbindelse med ansøgningsprocessen, men I skal være forberedte på, at det kan tage lang tid at få en sådan tilladelse. Læs mere om kommunernes regler her.

 

Produktion

Hvem laver jeres altaner?

Vores søsterselskab Jensen Metal har ansvaret for at producere alle vores stålaltaner. Vores betonaltaner leveres fra HiCON

Hvem producerer dørene?

MiNALTAN har to faste leverandører; Vrøgum og Idealcombi. Har I et ønske om en anden levenrandør, så klare vi også det.

 

Montering

Bliver der en stor byggeplads og stilladser, når altanerne skal sættes op?

Vi sørger for at aftale med jer inden opstart, præcis hvor meget vi fylder, og hvor vi kan stille vores ting og lave arbejdsområde. Vi tager selvfølgelig hensyn til jer og jeres ejendom. Jo flere altaner der skal sættes op, jo større er projektet, og jo mere plads kræver det. Vi sørger for at informere og varsle, så I ved, hvad der sker, når det sker.

Hvor lang tid kommer der til at være håndværkere, der går rundt og larmer og roder, hvis vi køber en altan?

Du kan være tryg ved, at vores håndværkere arbejder hurtigt og effektivt med altanprojektet. Vi informerer dig løbende undervejs, så du ved, hvad du kan forvente af aktiviteter i byggeperioden. Den egentlige byggetid er afhængig af antallet af altaner på ejendommen, og der vil derfor blive lavet en tidsplan i forbindelse med jeres tilbud fra MiNALTAN A/S.

Som hovedregel kan vi bygge en altan på en lille uge.

Vi sørger selvfølgelig for at tage hensyn til jer og rode og larme mindst muligt. Vi arbejder altid inden for normal arbejdstid. Der vil under hele byggeperioden være en projektleder, som du kan stille spørgsmål, og alle vores montører er faglærte og professionelle håndværkere.

Hvordan hænger man en altan op, så den ikke falder ned?

Vores erfaring med altanprojekter har klædt vores eksperter på til at kunne rådgive om ophængning af altaner meget tidlig i projektet. Ved tvivl rådfører vi os med vores ingeniører i teknisk afdeling hos MiNALTAN A/S. Under myndighedsansøgningen udfører vi en grundig gennemgang af bygningen, og vores ingeniør udarbejder en statisk rapport, som dokumenterer bæreevnen af bygning og altaner. Du kan læse mere om sikkerheden her.

Her kan du læse mere om, hvilke muligheder der er for at hænge altanen op.

 

Aflevering

Hvordan kan jeg være sikker på, at altanerne holder?

Med over 2.000 monterede altaner i København alene har vi stor erfaring med altanmontage. Vores ingeniører udfører beregninger til en statisk dokumentation af hvert eneste projekt. Dette gennemgås af myndighederne, inden der udstedes en byggetilladelse. Vi udfører trækprøver på alle vores altaner med trækstang og prøvebelastninger af altaner med ca. 2 tons, når det er påkrævet. Du kan altså parkere 2 små biler på din altan, hvis du vil. Vores ekspertise, erfaring og faglighed gør, at du kan være helt sikker på, at altanerne holder. Du kan læse mere om sikkerheden her.

Hvor mange år holder altanerne?

MiNALTAN A/S giver 30 års garanti på altanens bærende dele. Vores altaner er alle udført i varmgalvaniseret stål, som holder flere år end andre materialer. Du kan læse mere om vores stålaltaner her.
Vi anbefaler et fagtilsyn af altanerne efter 30 år, hvor levetiden og jeres sikring af altanerne kan forlænges yderligere.
Hvorfor bruger I stål til at lave altanerne af? 
Hos MiNALTAN A/S ønsker vi kun at arbejde med altaner i højeste kvalitet. Derfor arbejder vi kun med varmgalvaniseret stål. Du vil til enhver tid kunne se og mærke en kvalitetsmæssig forskel på en altan i aluminium og en altan i stål.

Læs mere om fordelene ved materialet stål her.

Diverse

Hvorfor skal man bruge så mange penge på at få en altan?

Det er vores fornemmelse, at der i alle andels- og ejerforeninger bliver talt om at købe altaner fra tid til anden. Dette skyldtes, at der ofte er mange gode grunde til at få en altan. Vores erfaring er, at folk bliver glade for det ekstra uderum, tilgangen af lys i lejligheden og luft på altanen foruden den økonomisk gevinst, der ofte er ved at anskaffe sig altaner. Lejlighederne bliver simpelthen mere værd.

Hvordan finansierer man en altan?

MiNALTAN A/S udfører kun altaner i varmgalvaniseret stål, hvilket de fleste banker tillader en finansieringsperiode over 30 år på, da de er ekstra holdbare. Du eller din forening skal selv kontakte jeres administrator, revisor eller bank for at få lavet en finansieringsaftale. Du kan her læse en bankmands gode råd, hvis du gerne vil have altaner.
Når du samarbejder med os, kan du være sikker på, at vi kan stille økonomisk sikkerhed og garanti selv på de helt store projekter. Det kan vi, fordi vi har Grundtvig Invest A/S i ryggen. Det kan du læse mere om her.

Hvis jeg bor i stuen, kommer altanerne ovenover til at tage al lyset?

Vores erfaring er, at mange har et forkert billede af, hvor meget en altan vil tage dagslyset. En altandybde på 1,5 meter er ofte det kompromis mellem den beboer, som ønsker en altan, og den underliggende lejlighed, som kommunen tillader i forhold til lysindfald. MiNALTAN A/S sikrer altid mest muligt dagslys ved at bruge en hvid underplade på altanen.
Hvis I har brug for en egentlig undersøgelse af dagslysforholdene, laver MiNALTAN A/S en dagslysrapport, hvor vi helt konkret kan vise jer, hvordan lyset bliver med en eventuel altan. Husk, at der ofte vil være mulighed for at tilbyde lejlighederne i stueetagen en fransk altan eller en trappe ned til gården eller haven.