Derfor har en altan ikke en fast pris

Det kan være en længere proces at beslutte sig for at investere i altaner i sin andels- eller ejerforening. Men når beslutningen er truffet, begynder et større arbejde med at skaffe tilbud, finde en entreprenør og gennemskue priser, økonomi og finansiering. En stor frustration kan være, at det er svært at se, hvad en altan faktisk koster. Derfor er det svært at gennemskue, hvordan altanprojektet skal finansieres. Der er gode grunde til, at man som altanfirma ikke kan have en udførlig prisliste på sin hjemmesiden, og dem kan du blive klogere på her.

Alle altanprojekter er unikke

Efter en lang beslutningsproces i boligforeningen, ville det være rart med nogle klare svar om det økonomiske, så man hurtigt kan komme i gang med altanprojektet. Men så enkelt er det desværre ikke, for hvert eneste altanprojekt er unikt. Der er nemlig stor forskel på bygningsstrukturen, forholdene i gården, og om der er andre altaner i forvejen. Prisen afhænger selvfølgelig også af, hvor mange altaner, der skal sættes op, hvor store de skal være, hvilke materialer der ønskes, og hvilke tilkøb der er relevante.

Nogle af de største faktorer ift. prisen er bygningens udformning, der har stor betydning for ophængningsmetoden, og det kræver en række ingeniørberegninger. Derudover skal man tage højde for kommunens regler og godkendelser. Derfor er det svært at generalisere på det økonomiske, fordi et altanbyggeri er unikt hver gang, og et altanfirma kan derfor ikke have listepriser på altaner, fordi mange faktorer kan spille ind. Hos MiNALTAN A/S giver vi dog altid et tilbud, når vi har set ejendommen.

Kommunens byggetilladelser

Det er ikke MiNALTAN A/S, der godkender et altanprojekt men kommunen, og kommunen har en lang række krav og regler for at sikre, at boligforeningen får et så godt og pænt projekt som muligt, og der er gode grunde til, at kommunen skal ind over projekterne. Men det er også her, der kan være uforudsete ændringer og måske endda afslag, som kan gøre processen længere og prisen højere.

Kommunen skal bevilge to typer byggetilladelser: En arkitektgodkendelse og en ingeniørgodkendelse. Arkitektgodkendelsen drejer sig om bybilledet, lysindfald og hvordan altanerne passer til bygningen. Ofte er det lettest at få en godkendelse til altaner i gården, for der skal man ikke tage lige så meget højde for facadens og bybilledets æstetik. Ingeniørgodkendelsen handler om statistik og beregninger, så kommunen kan tjekke, at projektet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Her kan det være ændringer i forhold til bygningen og ophængningsmetoden, der kan skubbe til prisen.

Læs mere om kommunens rolle og regler her.

Logistikken stiller visse priskrav

Derudover kan gården og bygningens logistik have meget at sige i forhold til, hvad den endelige pris bliver. Det drejer sig bl.a. om størrelsen på og udformningen af gården (eller gaden, hvis altanerne skal ophænges på facaden). Det er meget forskelligt, hvordan en gård ser ud, og hvordan man så kan stille stilladser op. Det bedste er, hvis der er plads til, at man kan bruge arbejdsplatforme, som er en form for plateau, der kan hæves og sænkes. Derudover skal der også kunne etableres en byggeplads med et materialelager, så montørerne har det, de skal bruge på stedet. Det er også forskelligt, hvor mange mennesker der kan arbejde på projektet samtidig, og hvordan materialerne kommer ind i gården, som kan have betydning for prisen.

Når godkendelser, byggetilladelser og byggeplads med materialelager er oprettet, tager det i gennemsnit cirka en lille uge at bygge en altan.

Forskellige tilkøb senere i processen

Dertil kommer også de mange forskellige tilkøb, som hver beboer kan beslutte sig for. Der er mange ting, som foreningen skal vedtage i fællesskab, så altanerne, døre og vinduer på altanerne ser ens ud. Det er nemlig også et af kravene fra kommunen. Men derudover er der nogle forhold, som hver beboer kan tilvælge. Det drejer sig bl.a. om dørene, vinduerne, hvordan altanen skal afvandes, nedløbsrør og endelig finish både på facaden og indvendige lysninger.

Det kan være forskelligt fra lejlighed til lejlighed, om dørene skal åbne indad eller udad, hvor mange døre der skal være, og hvilke egenskaber vinduerne skal have, og om de for eksempel skal være støjreducerende. Det er også forskelligt, om man har brug for, at dørene skal kunne låses udefra eller ej. Forskellige placeringer på bygningen kan også have forskellige behov for ekstra afskærmning. Det er beslutninger, som man ikke behøver at træffe og afklare før senere i en altanproces. Først og fremmest er det vigtigst at få en ansøgning af sted til kommunen.

Vores proces frem til et tilbud

Netop fordi det kan være svært at gennemskue, hvad et projekt vil koste, går vi hos MiNALTAN op i at give god rådgivning og vejledning. Vi vil gerne være med i processen tidligt, og vi sender gerne en sælger ud for at se på jeres situation, bygning og gård og høre jeres overvejelser og ønsker. Vi er ikke interesserede i, at I skal få jer store overraskelser over en forhøjet pris på altanprojektet, så vi giver en velovervejet pris, hvor vi har taget højde for de mange uforudsete udgifter, der kan optræde. Læs mere om vores fremgangsmåde, når vi giver et tilbud her.

Selvom der ikke er en decideret prisliste på vores hjemmeside, har vi forsøgt at give et godt indblik i, hvad en altanproces indebærer trin for trin, og hvor de økonomiske overvejelser er. Vi har lavet en guide til processen fra beslutningen om altaner til de færdige altaner, som du kan finde her.