Grønne pilotprojekter

Grønne pilotprojekter i medarbejderteams

Som en del af MinAltans grønne omstilling, har vi i løbet af sommeren 2022 iværksat en række pilotprojekter, ledet af en række medarbejdere på tværs af kompetencer og afdelinger. Gennem disse projekter har vi en forhåbning om at kunne udnytte den motivation og det engagement, som mange af vores medarbejdere besidder.

Flere at projekterne er endt ud i konkrete forslag til forbedrende grønne tiltag, som i den kommende periode implementeres som en fast del af vores hverdag. Gennem arbejdet med disse pilotprojekter sættes blandt andet fokus på intern medarbejdertransport samt optimering af materialer.

MinAltan har stort fokus på grøn omstilling. Et vigtigt succesparameter er involvering af medarbejderne.

MinAltan grøn omstilling workshop

Top historier

Læs MinAltans bæredygtigheds-
strategi og handlingsplan

Du kan læse den samlede strategi og handlingsplan her – Følg os, hvis du vil følge vores videre rejse mod grøn omstilling.

Relaterede indlæg