FORSIKRING

Inden byggeperioden starter, skal I have styr på de forsikringsmæssige forhold, da uheldet kan indtræffe. Det er vigtigt, at I som bygherre forholder jer til indholdet af de konkrete forsikringsvilkår hos jeres forsikringsselskab, da vilkårene kan variere fra selskab til selskab.

Det er særligt selve byggeriet og ikke mindst de bestående bygninger, som er i risikozonen i byggeperioden. Årsagerne til skaderne kan komme fra vejrforhold, og hændelige begivenheder mv.

Når I indgår en entrepriseaftale med Minaltan, så er det efter reglerne i ABT 18. Jævnfør dette reglsæt forpligter I jer, som bygherre, til at tegne en brand- og stormskadeforsikring. Forsikringen tegnes ved at udvide den eksisterende husforsikring i byggeperioden.

Ud over brand- og stormskadeforsikring ønsker Minaltan, at I som bygherre tegner en all risk entrepriseforsikring. Årsagen er, at denne forsikring dækker alle forhold, hvor der ikke er tegnet forsikring i forvejen, og uden at der skal placeres et ansvar hos nogle af parterne. Forsikringen dække derfor også hændelige forhold, hvor ingen af parterne bærer ansvaret for en eventuel skade.

Skulle en ulykke indtræde, sikrer en entrepriseforsikringen at byggeprojektet kan gennemføres uden unødvendigt tab både økonomisk og ikke mindst tidsmæssigt. Det er derfor i alle parters interesse at tegne all risk entrepriseforsikring.

Spørg os til råds

Vores rådgivere sidder klar til at vejlede dig til den bedste altan.